gundog challenge

powered by JIO

Op 18 september a.s. organiseert Stichting Jachthond In Opleiding een Gundog Challenge (GC) Try-Out voor 30-40 combinaties die openstaan voor uitdaging en vernieuwing. Op basis van 2 kwalificaties met meervoudige apporten (3), gevolgd door een 3-tal barrage series wordt een winnaar bepaald.

De basisscore komt tot stand op basis van gerealiseerde tijd waarop alle apporten ter hand zijn gesteld, vermeerderd met het aantal waarneembare fouten tijdens het afleggen van de testen.

De testen worden beoordeeld door 2 Officials, die een bonusscore kunnen toekennen voor stijl van voorjagen, trainingsstatus van de hond en doorzettingsvermogen van de hond. De bonusscore wordt in mindering gebracht op de basisscore en vormt de totaalscore.

Deelname aan een Gundog Challenge is mogelijk voor hondenrassen die zijn ingeschreven bij de Nederlandse Raad van Beheer en behoren tot rasgroep 7 & 8. Voor deelname aan een Gundog Challenge dient de hond op de wedstrijddag ouder te zijn dan 24 maanden.

In alle series worden jachtscenario’s gesimuleerd waarbij de moeilijkheidsgraad gebaseerd is op een bovengemiddeld prestatie-/opleidingsniveau. Alle apporten bestaan uit z.g. dummyvogels (EZ-Birds).