The Best of The Best

The Best of The Best is een jachthondenwedstrijd op topniveau voor combinaties die zich hebben gekwalificeerd in de hoogste klasse van diverse soorten apporteerwedstrijden. De deelnemers leggen 4 uitdagende apporteertesten af in nagebootste jachtsituaties. Iedere test bestaat uit 3 apporten waarbij koud wild wordt gebruikt. Met behulp van een Test Dog en een toelichting van de jachthondenkeurmeesters, wordt voorafgaand aan iedere test inzichtelijk gemaakt waar specifiek op gekeurd zal worden.

De combinaties dienen de volgende testen af te leggen:

  • Waterwerk
  • Dirigeren & markeren
  • Zelfstandigheid
  • Combinatie

Per test kan maximaal 100 punten worden toegekend. De tijdsduur per test is ter beoordeling van de JIO jachthondenkeurmeesters, die de kans inschatten of een combinatie binnen afzienbare tijd en op redelijke wijze het apport kan binnen brengen. Om voor een certificaat in aanmerking te komen dienen alle apporten te zijn binnengebracht en dienen alle testen met minimaal 55 punten te zijn gewaardeerd. De deelnemer met alle apporten binnen én het hoogste aantal punten zal als winnaar worden aangewezen. Bij gelijke uitslag worden deelnemers gerangschikt op basis van leeftijd van de hond waarbij de jongste hond als hoogste wordt geplaatst.

Om voor deelname in aanmerking te komen, dienen de combinaties zich te kwalificeren. Deelname aan The Best of The Best is uitsluitend mogelijk op uitnodiging van de organisatie. De organisatie zal maximaal 24 deelnemers toelaten.

Kwalificatie voor The Best of The Best 2020 kan op de volgende wijze:

  • Eindranking 1-2-3-4-5 The Best of The Best 2019
  • Eindranking 1-2-3 Champions Trophy 2020
  • Eindranking 1-2-3 NIMROD 2019
  • Eindranking 1-2-3 OWT Finale 2019, Open Klasse

De overige plaatsen worden “om en om” ingevuld door combinaties met de 2 hoogst behaalde MAP A diploma’s van 2019 en combinaties met de 2 hoogst behaalde diploma’s in de OWT Open Klasse van 2020. Zowel van het MAP A wedstrijdsysteem als van het OWT Open Klasse wedstrijdsysteem zal een ranking worden bijgehouden. Uitnodiging zal plaats vinden volgens het “top to down” principe.

De organisatie behoudt zich het recht om eventuele vrije plaatsen in te vullen met combinaties uit beide wedstrijdsystemen, mits de betreffende combinaties aan de kwalificatie eisen voldoen. In bijzondere gevallen kan de organisatie een wildcard toekennen.